Bayan Astsubay Olma Şartları

18.07.2019
A+
A-
Bayan Astsubay Olma Şartları

Bayan astsubay Olma Şartları

Bizlere En çok sorulan ve sorulmaya devam sorulardan 1 tanesi bayan astsubay Olmak istiyorum ama şartları nelerdir.. Bayan astsubay olmak için Genel şartlar da neler var bilmiyoruz soruları geliyor. Sizler için hazırladığımız bu makalede umarım kafanızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
 2. Genel Koşullar:
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve KADIN olmak,
 • 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.”
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 • 05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 • Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
 • İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile hâlen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
 • Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

 

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 • Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
 1. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
 • Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-I’de belirtilen en az 4 yıl sürelilisansprogramlarından veya TABLO-2’de belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli kadın astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.

—-
 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,
 • Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
 1. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:
 • Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
 • Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
 • Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-3’de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

 

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış

olduğu sınıf ile ilgili “ sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı……………………. sağlık kurulu raporu

almak.

 1. Diğer Koşullar:

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

 1. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurularjandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.
 2. Halen TSK’da (kadın sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-4’de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 15 YORUM
 1. ender aslan dedi ki:

  bayanlar için gayet rahat meslek zaten genelde masa başı işlerle meşgul oluyorlar.

 2. Göksenin Akıncı dedi ki:

  Bayanlara en çok yakışan üniforma bence 🙂

 3. Salim dedi ki:

  Zaten ülkede çok fazla yok, o yüzden esnek tutmuşlar şartları.

 4. Ufuk dedi ki:

  Kadın çalışanlar için gerçekten onur verici bir meslek dalı. Düşünsenize zaten kadın olmak bir süper güç iken kadın astsubay olmak da bir başka süper güç 🙂

 5. Abdullah Öter dedi ki:

  Türk Kadınlarına çok yakışan bir meslek.

 6. Ali Öztürk dedi ki:

  Bir çok kadının gurur duyarak yaptığı ve ülkesine hizmet ettiğinden dolayı içinin huzur dolduğu harika bir meslek.

 7. Mervetufan dedi ki:

  Türk kadınlarına maalesef yakıştırmıyorum. Boy ortalamaları çok düşük.

 8. Uğur Aktaş dedi ki:

  Kadın polis çok fazla gördüm ama askeriyede hiç kadın asker görmedim. Eğitim alanlarında olmasa da masa başı görevlerde çok başarılı olacaklarına inanıyorum.

 9. ilker durmuş dedi ki:

  bayanlar için harika bir fırsat onlarda vatani borcunu fazlası ile yapabilecek çok iyi bu haber

 10. Gürkan Bozok dedi ki:

  Kadın Subay olmak ülkemizde çok yakışan bir meslektir bence.Kadınlara fazlasıyla yakışan bir meslek.

 11. Furkan Dikyol dedi ki:

  Kadınlar için çok güzel bir iş imkanı ben bir kadın olsam bu işi yapmayı düşünebilirdim maaşı ve sistemi çok rahat.

 12. İlker TR dedi ki:

  Tebrik ederim çok yerinde bir karar bayanlar için başka şeylerde düşünülmeli

 13. Alper dedi ki:

  Bu meslek kadınlar için güzel ve keyifli bir iş imkanı, kadın oldukları için ağır bir şey yaptıracaklarını sanmıyorum.

 14. Yusuf Şafak dedi ki:

  Ülkemiz de bu tür işleri yapan bayanları görmek gayet güzel olurdu. Diğer bayanlara da örnek olabilirler böylelikle. Bu ülkeye kadın haklarını getiren Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür ediyorum.

 15. İbrahim Kadıoğlu dedi ki:

  Eşim Bayan Astsubay masa başından çok mevzubahis dahilinde saha görevleri de yapıyorlar. Tüm sorularınıxı alabilirim.