Polis-Vatandaş İlişkileri Nasıl Olmalı

13.10.2019
A+
A-
Polis-Vatandaş İlişkileri Nasıl Olmalı

Bütün ülkeler kendi içerisinde düzeni sağlamak adına polis güçlerine ihtiyaç duyarlar. Modern polislik kavramına bakıldığında ise polisin saf güç olması değil halktan da destek ve yardım alması beklenmektedir. Zira içinde bulunduğumuz yüzyılda toplum sosyal açıdan çok dinamik, yani sürekli olarak değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak da polisten beklentiler de değişim göstermektedir.

Günümüz içerisinde başarılı polislik suçluları başarılı bir şekilde yakalamaktan ziyade halk ile sahip olunan ilişkinin niteliği, halktan alınan yardım ve alınan desteğin oranı ile ölçülmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun halkın polis güçlerine desteği ülke içerisinde barış ve huzurun sağlanmasında büyük rol oynar. Bu durumun aksine anti-demokratik, baskıcı bir polis gücü uygulanırsa toplum içerisinde huzur sağlanamaz ve ülke içerisinde suç oranı artış gösterir. Polislik mesleği verdiği hizmetten dolayı halk ile sürekli iç içe olan, halka güven sağlaması gereken bir meslektir. Bu da polislerin halka güven ve huzur sağlaması ile mümkün olur.

Halkla sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için kuruluş içerisinde insan ilişkileri çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda polis yetkililerinin halkla ilişkileri önemsemeleri, çalışmakta olduğu personeline iyi davranıp, saygı ve sevgi ile yaklaşması, aşırı disiplin kaygılarına kapılmaksızın yaptıkları meslekte başarıyı ve verimliliği planlaması ve ön yargılardan uzaklaşması gerekmektedir.  Yapılan bu çalışmaların alt-üst rütbe farkı gözetilmeksizin tüm personele uygulanması gerekmektedir. Polise karşı sevgi ve hoşgörü sağlanabilmesi için öncelikle polis kurumunun bir korku ve baskı kurumu olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

Polis-Vatandaş İlişkileri Nasıl Olmalı

Polis-Vatandaş İlişkileri Nasıl Olmalı?

Polis-Vatandaş ilişkileri nasıl olmalı ile alakalı olarakgerçekleştirilen araştırmalarda halk iyi bir polis imajı konusunda isteklerini ortaya koymuş ‘’halka yakın polis’’ kavramı halkın bu taleplerine cevap verebilecek bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre polis; sosyal açıdan bir görevli, bir arabulucu ve halkın teminatı olarak halkla birlikte görev yapmalı ve aşağıda geçen özelliklere sahip olmalıdır:

 

  • Objektif ve etkili davranarak, görevini iyi bilen ve uygulayabilen bir kişi olması gerekmektedir.
  • Giydiği üniforma ve sahip olduğu otorite ile olumsuz duygulardan uzak, halktan uzaklaşma anlayışını aşmış biri olmalıdır.
  • Görevinde karşılaştığı ve karşılaşacağı kişilere karşı eşit, dengeli ve kontrollü bir yaklaşım sergilemelidir.

Günümüzde Polis-Halk ilişkileri ve halkın gözünde polisin imajı sürekli olarak gündemde kalan ve gündemden düşmeyen bir konudur. Bu imajın geliştirilmesi sürekli olarak çaba gerektirmektedir. Halk ile sürekli olarak bir iletişim ve etkileşim içerisinde olan polislik mesleği için halkın gözünde bu kurumun sahip olduğu imaj çok önemli bir konu haline gelmiştir. Modern polislik kavramı yakalanan suçlu sayısı ile değil, suç oranının azaltılması ve halkın bunun sağlanmasında olan yardımından geçmektedir. Halkın, polislerin işlerini kolaylaştıracak bir yaklaşım sergilemesi, halk ile sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için halkın polislerden beklentilerinin tespiti ve bu beklentilerin karşılanmasına yönelik insan ilişkileri çalışmalarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.