Milli Savunma Bakanlığı’ndan Seferberlik Çağrısı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Seferberlik Çağrısı!

Bugün askerliğini tamamlayıp seferberlik görev kağıdını imzalamış kişilere oldukça ilginç bir mesaj geldi. e-Devlet üzerinden gelen mesajda kişinin seferberlik için seçildiği ve en kısa sürede en yakın askerlik şubesine başvurması gerektiği yazıyordu. Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan bu olayın ardından, Milli Savunma Bakanlığı’nın bir tür seferberlik tatbikatı yaptığı söylentisi yayıldı. Söylenene göre büyük operasyon için hazırlanan Mehmetçik, olası bir seferberlik durumuna hazırlık yapıyor.

İlk önce savaş mı çıktı, asker bizi cepheye mi çağırıyor gibi soru işaretleri akla gelse de olayın sonradan anlaşılması hem insanları sakinleştirdi hem de akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Zira her 10 erkekten 7’sine giden bu mesaj, kısa sürede binlerce insanın askerlik şubesine akın etmesine sebebiyet verdi.

Seferberlik nedir?

Seferberlik nedir? Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) topyekûn olağan dışı savaş durumunda topyekûn savaş ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirilmesidir. Başka bir deyimle ;

Seferberlik; Ülke ve tüm vatandaşlar olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin savaş esnasında veya olası bir durumda silahlı kuvvetlerin veyahut ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin kısmen veya tamamı ile sınırlandırıldığı olağan dışı durumda çağrılan insan ve teçhizatla orduya verilen destek gücüne denilir.

20. Yüzyılın başından itibaren teknolojik gelişmelerin getirdiği zorunlulukla yapılan saldırı ve savunma silahları ilim ve teknikteki ilerlemeler doğrultusunda savaşların karakterini değiştirdi. Savaşlar sadece bulunan ülke içindeki askeri personelle sınırlı kalmayarak vatandaşları da tesiri altına almaktadır.

Bu topyekûn hazırlık haline seferberlik adı verilmektedir. Seferberliğin oluşacağı durumlara barış halindeyken ülkenin uygun zamanında planları yapılmaktadır zaman zaman ülkeler seferberlik için uygulanan planları test etmek amacı ile tatbikatlar yapmaktadır. Seferberlik Dairesi, Asker Alma Dairesi, Askerlik Şubeleri, Mahalli ve Mülki Amirler müştereken çalışarak seferberlik planlarını yaparlar.

Olası olumsuz durumlarda, savaş halinde silahlı kuvvetlerde personel ve asker sayısı artacağı için onların yiyecek, giyecek, silah, donanım, araç ve gereç ihtiyaçları, mühimmat, akaryakıt ve malzeme sarfı fazlalaşacağı için İnsan ve diğer ihtiyaçların olası durumlarda kaybında seferberliğin önemi bunları göz önünde bulundurduğumuzda zayiatları ele alırsak önemi daha çok anlaşılır.

Seferberlik hazırlığının en önemli noktalarından bir tanesi ise planlı ve barış zamanında yapmak savaş kazanılmasında olası durumlara nazaran tesiri süre gelen yüzyılda geçmişteki harplerde açık olarak gözlemlenmiştir.

Seferberliğin kanun hükmünde uygulaması ve amacı hakkında bilgi vermek
gerekirse ;

 • Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Devletin
  tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve
  etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş
  hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir.
 • Madde 2 – Bu Kanun, seferberlik ve
  savaş halini, barış döneminden itibaren yapılacak hazırlık ve teşkilatlanmayı,
  kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, yetki ve
  sorumluluklarını, bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet
  yükümlülüklerini kapsar.
 • Madde 3 – 1. Seferberlik: Devletin
  tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını
  karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına
  ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen
  veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
 • 2. Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne
  yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların
  kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir.
 • 3. Kısmi Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve
  bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.
 • 4. Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten,
  kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Seferberlik ne zaman ilan edilir?

Seferberliğin ne zaman ilan edileceğine dair tarihimizde en büyük örneklerinden birkaçını göstererek anlatmak mümkün. Birinci dünya savaşından önce seferberlik ilan edilerek, gereken bütün hazırlıklar ve tedbirler uygulamaya konuldu. Dört yıl süren savaşta halkımızın gayreti ve çabasına yine halk arasında seferberlik ismi verildi. Eli silah tutan her Türkün askere alındığı Birinci Dünya savaşında seferberlik uygulaması uygulanmıştır. Her ne kadar ikinci dünya savaşında da seferberlik ilan edilse de savaşa girilmemesinden dolayı fazla etki etmemiştir. Günümüz şartlarında ise seferberlik süresi geçmiş zamanlara nazaran daha da azalmıştır. 12 ile 24 saat içerisinde bir ülke seferberliği tamamlayabilmektedir.

Seferberlikte kimler askere çağrılır?

seferberlik nedir

Aynı aileden 2 kişi seferberlik görev emrine gidebilir mi? Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve Sefer görevi emrinin’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır.

 • a) Genel seferberlik: Bütün yurt düzeyinde uygulanır
 • b) Kısmi (Bölgesel) seferberlik: Yurdun herhangi bir bölgesinde uygulanır 2. Kapsam bakımından:
 • a) Milli Seferberlik: Silahlı kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve özel kuruluşlar ile yurttaşları kapsar
 • b) Silahlı Kuvvetler Seferberliği: Silahlı kuvvetler barış durumundan sefer durumuna geçilmesidir, Bu ise iki bölümü kapsamaktadır;
 • 1- Personel Seferberliği
 • 2- Lojistik Seferberliği

Bu neden ile bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Seferberlikte yaş sınırı var mıdır?

Seferberlik mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda asker ihtiyacı doğrultusunda yaşı genç olan bireylerden öncelik sağlayarak yaş sınırının 41 yaşına kadar olduğu bilinmekle beraber sisteme giriş yapıldığı takdirde seferberlik görevi emri verilir ya da iptal durumunda iptal edilir. Seferberlik görevine girmek için ayrıca dilekçe ve benzeri gibi bilgiler de doldurulup talep edilerek göreve başlama isteği dâhilinde mümkün değildir.

Seferberlik nereden duyurulur?

seferberlik

Bilindiği üzere sadece PTT şubelerince size özel olarak tanımlanmış olan şifrenizle birlikte e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne gelerek “Personel seferberlik tatbikat sorgulama” yazıp seferberlik emrinizin olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer olası durumlarda askere gitme durumunuz uygun değil ise ikamet ettiğiniz ildeki en yakın askerlik şubesine hastalık durumunuzu beyan etmek için anlaşmalı sağlık kurumlarında heyet raporu ile birlikte ”Şu an ki durum askerlik yapmasına engeldir” yazısını aldığınızda size çıkan seferberlik emri iptal olacaktır. Terhis görevi çıktığı ve gidilmediği taktirde terhis kaydını yaptırmayan kişiler de idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.