Türkiye ile BAE Müdafa Sanayiinde Stratejik Ortak Oluyor

12.10.2023
A+
A-
Türkiye ile BAE Müdafa Sanayiinde Stratejik Ortak Oluyor

SAHA & EDGE Müdafa Sanayii Buluşması Ankara’da yapılmış oldu.

ATO Congresium’daki etkinliğin açılışında konuşan Endüstri ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasına, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerde yakalanan kuvvetli ivmenin artarak devam etmesini dileyerek başladı.

Türkiye’nin ulusal ve emsalsiz müdafa endüstri ürünlerinin dünyada cenk paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar bulunduğunu dünyada pek oldukça kesimin dile getirdiğini kaydeden Kacır, şunları söylemiş oldu:

Göklerde Bayraktar TB2, Anka, Akıncı, KIZILELMA, Hürkuş, Hürjet, Atak ve Gökbey’le, savaşım kabiliyetimize güç katıyoruz. Denizlerde MİLGEM projeleriyle, TCG Anadolu ile caydırıcı adımlar atıyoruz. Elektrooptik kamerasını da yerli ürettiğimiz yüksek çözünürlüğünde olan ulusal gözlem uydumuz İmece ile uzayda ikimiz de varız diyoruz.”

Mehmet Fatih Kacır, “Bölgesinde güç unsuru, dünyada söz sahibi bir Türkiye ile Orta Doğu’nun dünyaya oluşturulan kapılarından Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin, coğrafyamızın refahı ve huzuru adına büyük katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.

Müdafa Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de bu organizasyon vesilesiyle gerçekleşecek imza törenleri, üst düzey ve odak gruplu B2B görüşmeler ile şirket tanıtımlarının, Türkiye’nin daima yenilikçi iş birlikteliği modellerine ve terzi işi çözümlere açık bulunduğunu gözler önüne sereceğini; ortak geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan yaklaşım modelindeki pozitif yönde bakış açılarını Birleşik Arap Emirlikleri ile paylaşmaya imkân vereceğini söylemiş oldu.

Türkiye bugün müdafa sanayinde dünya devleriyle yarışır konuma geldiğinin altını çizen Görgün, şu şekilde devam etti:

Müdafa endüstriinde bazı alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bazı alanlarda rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Bugün müdafa endüstri ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e,İHA ve SİHA‘lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak suretiyle ihraç edilen ürün çeşit sayısı 230’a çıkmış ve Türk müdafa endüstri ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya adım atmıştır. Ülkemiz, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biridir. Kendi cenk gemisini meydana getiren dünyadaki 10 ülkeden birisi olan ülkemiz, bu ürünleri üretmenin yanında dünyanın dört bir yanına ihraç eder hâle gelmiştir. 2002 senesinde yalnız 62 müdafa projesi yürütülmekteyken bugün 850 proje üstünde çalışmaktayız. Proje hacmimiz 5.5 milyar dolardan 90 milyar doların üstüne çıkmıştır. Ar-Ge harcamalarımız ise 2.6 milyar doları geçti. Müdafa endüstri ekosistemi olarak sinerji içinde ortak hedefe kilitlenerek stratejik hedef olan 10 milyar dolar ihracat rakamına gelecek yıllarda başarıyla ulaşmayı hedefliyoruz.”

Müdafa Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, haiz oldukları data birikimini dost ve bağlaşık ülkelerle azami seviyede paylaşmanın gayreti içinde olduklarını beyan etti.

Şüphesiz Birleşik Arap Emirlikleri, haiz olduğu engin iş birliği kültürü ve teknoloji vizyonu ile iş birliği yaptığımız ülkelerin en başlangıcında gelmektedir.” diyen Prof. Dr. Görgün, şunları beyan etti:

Biz Birleşik Arap Emirlikleri’nde TawazunKonseyi,EDGE ve IGG şeklinde kurum kuruluşlar ile iş birliği içindeyiz. Geçmişteki başarıya ulaşmış iş birliklerimizden örnekler verecek olursak, hava araçlarında Baykar şirketimizin önde gelen platformlarından olan TB2 ve Akıncı SİHA platformları mevzusunda hâlihazırda devam eden iş birliklerimiz için de kalite ve nicelik itibariyle oldukça büyük bir iş birliği içindeyiz. Kara araçlarında FNSS tarafınca seneler ilkin teslim edilen DebianZMA’lar, BMC‘nin Kirpi, Vuran araçları, Türkiye’den OTOKAR şirketimiz ile TAWAZUN ve EDGE ortaklaşa şirketi el Cesur (Al Jasoor) tarafınca üretilen Rabdan 8x8 zırhlı personel taşıyıcılar, Birleşik Arap Emirlikleri ordusuna güç katmıştır. Bu iş birliğinin üretilecek yeni araçlarla devam edeceğine gönülden inanıyorum. Deniz araçlarında ise Yonca Tersanesinin (Yonca Shipyard) MRTP16 sahil güvenlik botları ve ASELSAN‘ın STAMP tabanca sistemleri, Birleşik Arap Emirlikleri birliğine güç katmıştır. Önümüzdeki dönemde daha büyük platformlarda ortaklık yapmak mevzusunda istekli olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu bağlamdaönümüzdeki günlerde Abu Dabi’de bir deniz çalıştayı gerçekleştireceğimizi de eklemek isterim. Akıllı tabanca sistemlerinde Roketsanın lazer güdümlü Cirit ve MAM-L, 230 süpersonik balistik füzeleri ve ASELSAN’ınTolun akıllı cephanesi ile MKE’nin roket, bomba ve öteki silahları iş birliği yaptığımız konuların başlangıcında gelmektedir. Biz EDGE’indört grupta toplamış olduğu etkinlik alanlarının her birinde ticaretten ziyade alınyazısı ortaklığı yapmak istiyoruz. Bu bağlamda hem 2 ülkenin gelecekteki gereksinimlerini hem de üçüncü ülkelerin gereksinimlerini beraber karşılamayı öneriyoruz. EDGE’in yirmiden fazla şirketinin her birinin bir mükemmeliyet merkezi bulunduğunu ve bu bağlamda bizim teknoloji odaklı şirketlerimiz için en doğru partnerler olduklarını biliyoruz. Bu itibarla bu çalıştay gelecekteki ihtimaller içinde iş birliklerinin tespit edilmesi açısından dirimsel ehemmiyet taşımaktadır.

Ulusal Müdafa Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci ise Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki dostluk bağlarının pekiştiğini, karşılıklı ziyaretler, ortak emekler ve imzalanan iş birliği anlaşmaları ile net olarak gördüklerini kaydetti.

İki ülkenin, sulh ve istikrarı esas aldığını vurgulayan Tüfekci, “Ülkelerimizin müdafa sanayii alanında iş birliğini arttırmak için ortak platformlar oluşturulmasından sevinç duyduğumuzu ifade etmek isterim.” dedi.

Tüfekci şu şekilde devam etti:

İki ülke arasındaki iş birliğinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük havacılık ve müdafa endüstri şirketleri grubu EDGE şirketi ile Türkiye’nin en büyük müdafa havacılık ve uzay sanayii hükümelenmesini oluşturan SAHA İstanbul içinde somut adımlara dönüşüyor olmasının bölgesel kalkınmaya ve ihtiyacımız olan refah iklimine pozitif yönde yansımalar sağlayacağını düşünüyorum. Bugün burada vücut kabul eden iş birliği zemininin küresel rekabet ortamından bağımsız, küresel barışın bütünlüğüne yönelik bulunduğunu belirtmek isterim.”

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Kümelenme olarak müdafa sanayisine {özel sektör} dinamizmi getirme, milliliğin arttırılması, eleştiri teknoloji üretebilme ve sürdürülebilir bir müdafa ekosistemi oluşturabilme amacıyla 8 yıl ilkin yola çıktıklarını söylemiş oldu.

Bugün 26’sı üniversite olmak suretiyle toplam 1001 üyeyle Avrupa’nın en büyüğü olduklarını ifade eden Bayraktar, müdafa sanayiinin ülkelerin bağımsızlığını kuvvetlendirecek en mühim unsur olduğuna dikkat çekti.

Haluk Bayraktar şunları söylemiş oldu:

2000’li yılların başlangıcında siyasal iradenin belirlediği millileşme vizyonu yardımıyla Türkiye yüksek teknolojik kabiliyetlere kavuştu. Bir zamanlar yalnız yüksek teknolojiyi tüketen bir ülke konumundayken şimdi insansız hava araçlarından jet motorlu uçaklara kadar birçok alanda internasyonal arenada rekabet edebilir durumdayız. Müdafa endüstri kendine özgüveni, dinamiklere haiz bir sektör olup, teknolojik yeniliklerle devamlı evrilmelidir. Bu teknolojik ilerlemeleri yakalayan ülkeler ekonomik olarak da büyük avantajlar elde ediyor. Öyleki ki pandemi şeklinde zorlayıcı dönemlerde bile global müdafa harcamaları 2.2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bu harcamanın %62’sini yalnız 5 ülke; ABD Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya gerçekleştirmiş oldu. Bu tablo müdafa harcamalarında global bir dengesizliğin bulunduğunu gösteriyor. Rusya, Ukrayna çatışması, ulusal müdafa kapasitesinin eleştiri önemini bir kez daha ortaya koydu. Yüksek teknolojiye erişim artık tek başına kafi değil; bununla birlikte bu teknolojileri yerli kaynaklarla da üretmek gerekiyor. Türkiye son yirmi yılda müdafa sanayinde dışa bağımlılığını azaltarak ihracatta üstün dereceli seviyelere ulaştı. SAHA İstanbul, bu hedefin gerçekleşmesinde mühim bir rol oynadı. SAHA & EDGE Müdafa Endüstri Buluşması etkinliği, SAHA ve EDGE firmalarının iş birliği ötesinde, iki ülke içinde müdafa sanayinde yeni bir yapılanmanın temellerini atmaktadır. Bu vizyonla kurulan EDGE MALATH firmasının yeni iş birlikleri, ihracat çabaları ve yatırımlar için kapılar açmasını umuyoruz. Abu Dabi’de açacağımız MALATH ofisi bu hedeflerimizi gerçekleştirmede mühim bir rol alacaktır.

Etkinlikte sonrasında B2B görüşmeler yapılmış oldu.

SAHA İstanbul ve EDGE içinde Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.

İmzalar, EDGE Group Genel Müdürü ve CEO’su Mansour Al Mulla ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Keleş tarafınca, EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın şahitliğinde atıldı.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.