Bekçilik Boy Kilo Endeksi Hesaplama

Bekçilik Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lise mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d)Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

g) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

ğ) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

h) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

i) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

m) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Boy-Kilo Şartları

Çarşı ve mahalle bekçisi boy şartı bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak şeklindedir. Bekçilik boy kilo endeksi şartı ise beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şeklindedir. Bu şartları taşımayan adaylar fiziki yeterlilik sınavı aşamasına geçemeden ön sağlık kontrollerinde elenmektedir.

Sizde beden kitle endeksiniz çarşı ve mahalle bekçiliği için uygun mu aşağıdaki hesaplama aracından hesaplama yapabilirsiniz;

Bekçilik Boy Kilo Endeksi Hesaplama